Správna montáž a výmena kolies – krátky sprievodca k vyvažovaniu a geometrii vášho auta

Bezpečnosť jazdy nie je ovplyvnená iba stavom pneumatík, ale tiež ich správnou montážou. Výmena pneumatík sa nemôže obmedziť iba na odobratie starého kompletu a montáž nového kompletu. Počas sezónnej výmeny pneumatík prevedie odborník pracujúci v autoservise množstvo ďalších činností, ako je vyváženie kolies alebo kontrolu geometrie zavesenia. Zistite, o aké činnosti ide a prečo sú tak dôležité!

Kolesá sú jedinou časťou auta, ktorá je v priamom kontakte s povrchom cesty. Preto každá (aj tá najmenšia) chyba v ich montáži môže mať závažné následky. Táto služba musí byť vykonaná spôsobom, ktorý je plne v súlade s odporúčaniami výrobcu a s pomocou profesionálneho náradia, ako je vyvažovací stroj alebo špeciálny laserový merací nástroj.

Geometria a zbiehavosť – o čo ide?

Geometria zavesenia je skupina parametrov pre správne umiestnenie prvkov zavesenia vzhľadom k povrchu zeme a k vozidlu. Ovplyvňuje bezpečnosť jazdy a pohodlie – priamo sa premieta do stability vozidla na ceste a priľnavosti pneumatík.

Základné parametre pre umiestnenie kolies sú:

  • zbiehavosť– vzájomná poloha predných a zadných kolies a osi symetrie auta
  • uhol odklonu – uhol medzi zvislou osou a rovinou kolesa,
  • záklon rejdového čapu – umiestnenie kolies vzhľadom k ose vozidla so skrútenými kolesami.

Pozrite sa tiež na: Zbiehavosť – pokyny

Prejavy nesprávneho nastavenia kolies

Nesprávne nastavenie kolies zvyšuje riziko prešmykovania, zrýchleného opotrebovávania pneumatík alebo poškodenia riadiaceho systému. Súčasne sa znižuje stupeň presnosti
a pohodlnosti jazdy.

Medzi prejavy, ktoré značia, že sú kolesá nesprávne nastavené, patrí:

  • smerovanie vášho auta znateľne napravo alebo naľavo – je nevyhnutné hýbať volantom, aby kolesá išli priamo rovno. Tiež môžete mať dojem, že auto ľahšie zatáča v zatáčkach doľava alebo doprava.
  • nerovnomerné opotrebovanie vzorky – vzorka sa na jednej strane opotrebováva rýchlejšie, pretože je jej smer iný než smer nápravy vozidla,
  • pneumatiky v zatáčkach „pískajú“ – znepokojivý zvuk je počuť, aj keď vchádzate do pomerne plynulých zatáčok v nepríliš vysokej rýchlosti.

Tiež by vás mohlo zaujímať: Prečo pneumatiky dunia a robia hluk alebo aké sú prejavy nesprávneho nastavenia kolies

Zmena v nastavení kolies sa obvykle objaví ako dôsledok vojdenia do diery alebo narazením pneumatiky na prekážku. Navyše sa môže nastavenie kolies zmeniť aj po dlhej jazde na nerovných povrchoch, malej nehode alebo dokonca aj pri normálnom používaní auta (nosné časti vozidla sa používaním deformujú). Preto je dôležité skontrolovať geometriu, kedykoľvek máte pocit, že sa vyskytujú vyššie uvedené prejavy – nielen po sezónnej výmene pneumatík.

Vyvažovanie kolies – prečo je tak dôležité?

Správne vyvažovanie kolies, teda rovnomerné rozloženie váhy na ráfik a pneumatiku je ako nastavenie kolies rovnako dôležité ako poloha kolies jedného ku druhému a vzhľadom
k zemi. Kolesá pohybujúceho sa auta sa otáčajú vo veľmi vysokej rýchlosti, preto pokiaľ nie je hmotnosť optimálne rozložená, nebudú sa otáčať rovnomerne a začnú vibrovať, čo ucítite
v celom aute. Tieto vibrácie nielen znížia pohodlie jazdy, ale tiež povedú k rýchlejšiemu opotrebovaniu pneumatík a komponentov odpruženia (tlmičov nárazov, spojov, čapov riadiacej jednotky a ložísk).

Na správne vyváženie kolies sú umiestnené alebo prilepené na príslušné miesta na obvode ráfika váhy špecifickej hmotnosti alebo je pneumatika optimalizovaná na ráfiku určením najľahšieho a najťažšieho bodu kolesa a potom vykompenzovaním za túto váhu vo vzťahu
k týmto miestam. Výsledkom je rovnomerne rozloženie hmotnosti okolo rotačného stredu.

V nasledujúcom článku môžete zistiť viac: Vyvažovanie kolies – o čo ide?

Nesprávne vyváženie kolies – prejavy

Nasledujúce prejavy sú obvykle signálmi, že kolesá autá nie sú správne vyvážené:

  • vibrácie pociťované na volante – obvykle sa tento prejav objavuje pri jazde vo vysokej rýchlosti (100 – 120 km/h),
  • vibrácie celého auta,
  • nestabilita zadnej časti auta pri zatáčaní,
  • nerovnomerné opotrebovanie vzoriek (väčšie opotrebovanie v časti kolesa, kde je odchýlka váhy väčšia).

Malo by sa pamätať na to, že každé koleso – aj to s najkvalitnejšími pneumatikami a ráfikmi – vyžaduje vyvažovanie. Tento úkon by sa mal vykonať, kedykoľvek sa pneumatika odníma od ráfika a po akomkoľvek zásahu do konštrukcie kolies – vrátane akýchkoľvek situácií, kedy koleso narazí na prekážku alebo vojde do diery na ceste. Navyše odporúčame vykonať bežnú prehliadku vyváženia kolies po približne 15 000 kilometroch.

Na zapamätanie! Skontrolovanie nastavenia a vyváženia kolies by malo byť vnímané ako preventívne opatrenie, ktoré predlžuje životnosť pneumatík, komponentov odpruženia
a riadiaceho systému. To je dôvod, prečo je dôležité tieto úkony vykonať po akomkoľvek zásahu do odpruženia auta alebo odobratí akéhokoľvek kolesa.

Nastavenie i vyváženie kolies je možné vykonať v FirstStop servisných centrách.